Giải đáp kiến thức hóa học qua email: lexuanthe273@gmail.com

HỒ SƠ TỔ CHUYÊN MÔN

Ma trận môn Hóa và kế hoạch kiểm tra

(Copy đoạn liên kết sau, dán lên trình duyệt để tải về)


 https://www.dropbox.com/s/y0lnhudsqwau892/Ma%20tran%20mon%20Hoa.rar?dl=0

Hay Ở ĐÂY 

TRAO ĐỔI KIẾN THỨC VỚI HỌC SINH